Privacyverklaring Tenniscentrum Alken vzw

Op deze link kan je de privacyverklaring vinden van Tenniscentrum Alken vzw.

Bij vragen of eventueel opmerkingen mag je ons zeker contaceteren.